Życie z Holterem – rzeczy, których powinieneś unikać

Życie z założonym holterem może być nieco trudne. Holter to urządzenie diagnostyczne, które monitoruje aktywność serca przez 24 godziny lub dłużej. Możesz zostać zapytany o założenie holtera w wyniku wcześniejszych wyników testów, aby lekarz miał lepszy obraz twojego stanu zdrowia. Zanim założysz aparaturę, lekarz przekaże ci wskazówki dotyczące tego, co należy robić lub czego należy unikać, żeby zastrzec, że zbierane dane będą wiarygodne.

Ułatwiając Ci życie: Kiedy Lekarz Zleca Holter?

Holter to rodzaj badania diagnostycznego, które jest często zalecane przez lekarza, aby ustalić, czy pacjent ma jakieś problemy zdrowotne związane z sercem. Narzędzie jest zwykle zalecane w celu wykrycia wad w rytmie serca, a także do monitorowania serca w celu wykrycia potencjalnych problemów, które mogą być wywołane przez stres, wysiłek fizyczny lub inne czynniki. Holter jest przeprowadzany przez pomiar aktywności serca przez określony czas, po czym wyniki są następnie analizowane i oceniane przez lekarza.

Lekarz zleca holter, gdy występują podejrzenia wystąpienia jakiegoś rodzaju problemów z sercem, takich jak zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa serca lub inne, a także wtedy, gdy pacjent skarży się na dolegliwości związane z sercem. Urząedzenie w razie potrzeby może zostać także zalecane, jeśli pacjent ma niskie, nieregularne ciśnienie krwi lub jest narażony na działanie czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, choroby wieńcowe lub cukrzyca. Holter może również być zlecany, jeśli lekarz chce monitorować skutki uboczne stosowania leków, które mogą mieć wpływ na serce pacjenta.

Uważaj na swoje zachowanie

Holter ciśnieniowy to narzędzie medyczne, które służy do monitorowania pracy serca. Urządzenie jest zazwyczaj zakładane na 24 lub 48 godzin i zazwyczaj noszone przez pacjenta w celu określenia wzorców aktywności serca. Przed założeniem holtera pacjentowi należy powiedzieć, czego nie wolno robić w czasie trwania badania.

Podczas noszenia holtera pacjent powinien unikać: kąpieli i prysznica, noszenia ciężkiego plecaka, dźwigania, ćwiczeń fizycznych, uprawiania sportu, uprawiania seksu, wykonywania gwałtownych ruchów lub wstrząsów. Podczas noszenia holtera pacjent powinien również unikać korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, ponieważ mogą one powodować zakłócenia sygnału. Należy również unikać przebywania w pobliżu miejsc, w których są silne pola elektromagnetyczne, takich jak elektrownie.