Nowoczesne badanie struktur naczyniowych

Przyczyn chorób naczyniowych może być wiele. Wśród nich rozróżniamy podeszły wiek, przebyte zabiegi chirurgiczne, stosowanie używek i niewłaściwą dietę bądź też zwyczajnie podłoże genetyczne. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych bardzo często są przyczyną wielu schorzeń, z którymi jednak współczesna medycyna i zmiana stylu życia może sobie poradzić.

Pierwszy krok w diagnostyce chorób układu krążenia

Mając niepokojące objawy i podejrzewając u siebie zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia, warto określić szczegółowo charakter odczuwanych dolegliwości i udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli zdecyduje on o konieczności przeprowadzenia specjalistycznego badania, jakim jest angiografia, skieruje nas do specjalisty na badania. Po wykluczeniu przeciwwskazań zostanie wykonane badanie o nazwie Angiografia tk.

Na czym polega badanie angiografii z użyciem tomografu komputerowego?

Badanie angiograficzne TK, czyli w skrócie angio TK, jest badaniem nieco inwazyjnym, ze względu na konieczność wprowadzenia środka cieniującego do układu krwionośnego. Przeprowadzane jest za pomocą wstrzyknięcia takiego środka poprzez wenflon w układ krążenia. Środek cieniujący zostanie rozprowadzony po organizmie pacjenta, co umożliwi wyszczególnienie wszelkich nieprawidłowości podczas badania tomografem.

W czym pomaga badanie angio TK?

Dzięki możliwości wyodrębnienia przebiegu naczyń krwionośnych i uwidocznienia ich za pomocą kontrastu w obrazie tomografu komputerowego, lekarz może ocenić stan faktyczny układu krążenia. Pozwala to na rozpoznanie tętniaków, zwężeń naczyń krwionośnych, nieprawidłowej budowy serca bądź też wielu innych schorzeń.

Angiografia TK jako nowoczesna metoda oceny trójwymiarowej

Liczne naczynia krwionośne, do których zaliczamy tętnice, żyły i naczynie włosowate odgrywają bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Jedną z nich jest wymiana różnych substancji z innymi tkankami, na przykład tlenu. Posiadając pełny obraz naczyń krwionośnych za pomocą angiografii TK, możemy uzyskać dokładną i trójwymiarową mapę naczyń oraz ich budowy. Ułatwia to znacząco ocenę ich pod kątem nieprawidłowości i odchyleń od normy, a co za tym idzie, łatwiej jest postawić diagnozę i w porę rozpocząć skuteczne leczenie – farmakologiczne bądź chirurgiczne – w zależności od stanu i zaawansowania zmian.