Na czym polega sterylizacja medyczna?

Sterylizacja jest procesem, który powoduje, że wszystkie formy drobnoustrojów zostają zniszczone. Dlatego w medycynie jest to niezwykle ważny aspekt, który chroni pacjenta przed zakażeniem. Jak prawidłowo powinna być przeprowadzona sterylizacja medyczna?

Sterylizacja medyczna

Sterylizacja jest podzielona na etapy, dzięki czemu przebiega ona sprawnie, a co ważniejsze efektywnie. Przede wszystkim technik sterylizacji powinien przygotować odpowiednio narzędzia. Musi zostać dobrana także prawidłowa metoda dezynfekcji medycznej.

Cały proces musi przebiegać wedle wyznaczonych reguł. Po wysterylizowaniu narzędzi i materiałów medycznych muszą być one odpowiednio przechowywane, aby nie były narażone na kontakt z wirusami czy bakteriami.

Jak przygotować narzędzia do dezynfekcji?

Dezynfekcja medyczna rozpoczyna się od wstępnego oczyszczenia materiałów i narzędzi. Najlepiej w takim przypadku sprawdzają się myjnie automatyczne, które z dużą dokładnością oczyszczają powierzchnię z zanieczyszczeń.

Każde narzędzie i materiał medyczny muszą zostać wysterylizowane według odpowiednio dobranej metody. Dezynfekcja medyczna nie może uszkodzić materiału ani zmienić właściwości sprzętu.

Metody sterylizacji medycznej

Sterylizację medyczną można podzielić na dwie metody. Jedną z nich jest sterylizacja wysokotemperaturowa, a druga niskotemperaturowa. Przy pierwszej z nich wykorzystuje się suche gorące powietrze, parę wodną lub promieniowanie podczerwone.

Druga metoda dezynfekcji polega na użyciu tlenku etylenu, promieniowania jonizującego lub formaldehydu. Producenci sprzętu medycznego mają w swojej ofercie różnego rodzaju sterylizatory, które zapewniają bezpieczną i skuteczną pracę w każdych warunkach.

Jak sprawdzić, czy sterylizacja przebiegła prawidłowo?

Podczas procesu sterylizacji nie można pominąć ostatniego elementu, którym jest kontrola. Źle zdezynfekowane narzędzia mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Każdorazowo po wykonaniu sterylizacji sprzętu musi zostać poddany kontroli, która polega na odczytaniu i zapisaniu wskazań manometrów i termometrów sterylizatora.