Diagnostyka i leczenie immunologii rozrodu

Naukowcy od bardzo dawna badają przyczyny niepłodności wśród kobiet. Istnieje ich bardzo wiele, jednak w ostatnich czasach najczęstszym powodem jest nieprawidłowe funkcjonowanie systemu immunologicznego. Wczesne wykrycie i wprowadzenie natychmiastowego leczenia zwiększyć może szanse na to, aby zostać rodzicami.

Jakie osoby powinny zgłosić się na badania wykluczające lub potwierdzające niepłodność?

Badaniom, które potwierdzą lub zaprzeczą obecności choroby, jaką jest immunologia rozrodu, powinny poddać się wszystkie osoby ze zdiagnozowaną niepłodnością i przyczyną jej występowania, a także wszystkie kobiety, które co najmniej trzy razy z rzędu poroniły przed dwudziestym trzecim tygodniem ciąży oraz panie cierpiące na endometriozę i częste infekcje. Badania wykonać powinny kobiety po nieudanych zabiegach in vitro.Przed przystąpieniem do badań powinien zostać przeprowadzony wywiad pod kątem występowania chorób immunologicznych, takich jak toczeń rumieniowaty, niedoczynność tarczycy i reumatoidalne zapalenie stawów.

Co to są badania immunologiczne?

Badania immunologiczne to szereg testów, dzięki którym ustalić można przyczynę niepłodności oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Pomagają wykryć nieprawidłowo funkcjonujące antygeny lub mutację genów. Badania krwi określają, które komórki nie reagują prawidłowo.

Jak wyglądają takie badania?

Immunologia rozrodu to choroba, w leczeniu której wykorzystuje się takie metody terapii, które bazują na immunostymulacji i immunomodulacji. Poprzedzone są one wnikliwą analizą. Od mężczyzn pobiera się nasienie, a od kobiety śluz i sprawdza się ich jakość. Następnie wdraża się odpowiednie rozwiązania farmakologiczne lub inseminację. Aby wykluczyć lub potwierdzić immunologię rozrodu stosuje się test Simsa-Huhnera na wrogość śluzu. W trakcie fazy przedowulacyjnej, kilka godzin po stosunku pobiera się śluz. Dzięki temu można ustalić liczbę oraz ruchomość plemników. Dodatni wynik mówi o tym, ze plemniki są żywotne, natomiast ujemny oznaczać może immunologię rozrodu lub nieprawidłowości nasienia.